Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Matproduksjon og verdiskaping- arealtilgang, arealeffektivitet og ringvirkninger

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Akvarena/FHL-MNH, årssamling fagdag; Trondheim, 2015-02-24

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy