Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Verdikjedetenkning

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

FoU-samling levendefangst, levendelagring og produksjon av levendefanget råstoff 2015; Tromsø, 2015-12-02–2015-12-02

Sogn-Grundvåg, Geir