Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Metoder for kvalitetsmåling på hel laks

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2016 (ISBN 978-82-8296-358-9) 17, p. Nofima rapportserie (7/2016)

Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Skjelvareid, Martin Hansen

I dette prosjektet er det gjennomført en skrivebordsstudie på aktuelle teknologier som kan anvendes for å måle kvalitet på hel laks. Kvalitetsparametere som er vektlagt i studiet er fettinnhold, fettfordeling, fettsammensetning, pigment, farge, blodflekker, restblod, melaninflekker, tekstur og misdannelser. For hver enkelt kvalitetsegenskap er så ulike mulige målemetoder presentert og vurdert med hensyn på egnethet. De teknikkene som er ansett som egnet for måling på hel laks baserer seg hovedsakelig på maskinsyn, synlig og nærinfrarød spektroskopi (VIS og NIR), røntgen, Raman, fluorescens, ultralyd og mikrobølger. For rund fisk eksisterer det ikke ferdige kommersielle løsninger for noen av de kvalitetsegenskapene som er vurdert. Det som er nærmest kommersiell løsning er: • Fett og fettfordeling (NIR spektroskopi og røntgen) • Farge/pigment (VIS spektroskopi) • Misdannelser og sår (Maskinsyn og 3D-profilering)

Relatert innhold

  • Eksterne lenker