Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Nye virkemidler for å sikre ressurskontroll og økonomisk redelighet. Rapport fra forprosjekt

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2015 (ISBN 978-82-8296-342-8) 86, p. Nofima rapportserie (44/2015)

Henriksen, Edgar; Opstad, Dag Eivind

Forprosjektet har hatt som formål å avgrense og planlegge et prosjekt for å forebygge ressurs- og økonomisk kriminalitet i fiskerinæringa. I løpet av prosjektperioden er fokus dreid til å utvikle et prosjekt for tverretatlig samarbeid for å øke kvalitet og effektivitet på ressurskontrollen.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker