Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Levendefangst i teiner ved lakseanlegg

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

FHFs havbrukssamling; Gardermoen, 2015-10-13–2015-10-14

Sæther, Bjørn-Steinar