Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Kvalitetskontroll av blåskjell

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2003 (ISBN 82-7251-528-8) 8, p. Nofima rapportserie (17/2003)

Heia, Karsten

Effektivisering og automatisering er et viktig satsningsområde for norsk blåskjellnæring. Teknologien for automatisert sortering i en produksjonsflyt eksisterer, men krever et deteksjonsprinsipp som kan gi styresignaler til sorteringsenheten. Gjennom dette forprosjektet er røntgen vurdert som deteksjonsprinsipp. Resultatet tilsier at røntgen kan være en mulighet, men ytterligere kartlegging av dagens situasjon med hensyn på type feil og hvor godt manuell sortering fungerer må kartlegges.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker