Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2004

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2005 (ISBN 978-82-7251-569-9) 82, p. Nofima rapportserie (19/2005)

Bendiksen, Bjørn Inge

Lønnsomheten i norsk fiskeindustri var i 2004 på sitt høyeste nivå siden 1998. Spesielt var det markert fremgang i deler av hvitfiskindustrien. Best lønnsomhet hadde produsentene av tørrfisk, som hadde et overskudd som nesten var på nivå med rekordåret 1998. Også saltfisk¬produsentene hadde bedre lønnsomhet, mens overskuddet i klippfiskindustrien var på nivå med året før. Filetindustrien hadde et lite overskudd, for første gang siden 1998. Fortsatt sliter imidlertid store deler av hvitfiskindustrien med svak lønnsomhet, med underskudd i over én tredjedel av bedriftene. Også blant lakseslakteriene og bedriftene som foredler laks var det betydelig bedre inntjening. Her, som i hvitfiskindustrien, har en del bedrifter som hadde store tap i de foregående årene avviklet sin virksomhet. I andre deler av fiskeindustrien er lønnsomheten fortsatt svak. Dette gjelder særlig rekeindustrien, der bedriftene i Troms igjen gikk med store underskudd sett under ett. Også i industrien som produserer sild og makrell, falt inntjeningen. Sterk konkurranse om råstoffet og små marginer har preget denne sektoren i flere år. I mel og oljesektoren hadde sildoljeindustrien noe bedre lønnsomhet i 2004 etter store tap i bedriftene i Silfas-konsernet året før. Etter 2004 er industriens råstofftilførsel kraftig redusert. Stopp i loddefisket har også ført til at flere fabrikker ikke har vært i drift de siste to årene.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker