Tidsskriftspublikasjon  »  Artikkel i fag-/bransjetidsskrift

Skjelettutvikling og beinmetabolisme i tidlige livsstadier hos torsk

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norsk Fiskeoppdrett 2015; Volume 40. p. 34–35. 2015

Lie, Kai Kristoffer; Bæverfjord, Grete; Moren, Mari; Helland, Synnøve; Sæle, Øystein