Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Urapportert fiske - Resultater fra spørreundersøkelse

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Foredrag for referansegruppen i forskningsprogrammet «Økt lønnsomhet i Torskesektoren»; Tromsø, 2014-06-19

Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein