Tidsskriftspublikasjon  »  Populærvitenskapelig artikkel

Larger salmon smolts produce healthier fat

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Fish Update 2014 2014

Ruyter, Bente