Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Driftundersøkelsen i fiskeindustrien – Oppsummering av lønnsomheten i norsk fiskeindustri i 2007

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2008 (ISBN 978-82-7251-658-0) 47, p. Nofima rapportserie (27/2008)

Bendiksen, Bjørn Inge

Lønnsomheten i norsk fiskeindustri ble samlet sett noe svakere i 2007 enn året før. I fiskemel- og fiskeoljeindustrien ble resultatene kraftig forverret, mens det var bedring i konsumindustrien. Igjen var det best lønnsomhet i bedriftene som produserer tørrfisk eller klippfisk, selv om inntjeningen var betydelig svakere enn året før. Bildet var også preget av store forskjeller mellom bedriftene. Filetindustrien gikk samlet sett med tap etter svekkede resultater sammenlignet med 2006. Det samme gjaldt saltfiskindustrien, der tapene var mange og store. For store deler av hvitfiskindustrien ble 2007 således et svakt år til tross for gode priser på markedssiden. I industrien som produserer sild og makrell for konsum var det markert bedring i lønnsomheten, noe som ga et overskudd i 2007. Også bedriftene som foredler laks og ørret hadde økt inntjening. For eksportørene av sjømat ble 2007 et av de beste årene det siste tiåret.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker