Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Avsluttende workshop for FHF prosjekt #900558: «Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff»; Bergen, 2014-04-30

Ytteborg, Elisabeth