Tidsskriftspublikasjon  »  Populærvitenskapelig artikkel

Hvordan samsvarer mikrobiologiske metoder og TMA med forbrukernes preferanse av fersk-fisk kvalitet?

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norsk Sjømat ; Volume 5. p. 20–22. 2010

Hansen, Anlaug Ådland; Tomic, Oliver; Langsrud, Solveig; Esaiassen, Margrethe; Næs, Tormod; Rødbotten, Marit