Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Økt kontroll med Listeria i laksenæringen. Forslag til innhold i bransjeveileder

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

FHF - Havbrukssamling 2014; Hell, 2014-09-23

Heir, Even