Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Poster

Two operons for chaperones in Chloroflexus aurantiacus

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

WORK SHOP; University of Bath, United Kingdom, 2003-09-12–2003-09-14

Benestad, Ingun; Ytteborg, Elisabeth; Vanberg, Christin; Sirevåg, Reidun