Del av bok/rapport  »  Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Conference proceedings

Episoder med dårlig vannkvalitet som har ført til produksjonslidelser eller tap av fisk

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

2007: Vannkvalitet2 og smoltproduksjon (ISBN: 978-82-8090-018-0) p. 9–55.

Rosseland, Bjørn Olav; Bjerknes, Vilhelm; Guldberg, Bjørn; Hávardson, Björgólfur; Kroglund, Frode; Kvellestad, Agnar Ståle; Litlabø, Amund; Rosten, Trond; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Tørud, Brit; Åtland, Åse