Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Høsting av hjerteskjell i Nord-Norge

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2001 (ISBN 82-7251-465-6) 66, p. Nofima rapportserie (2/2001)

Langelo, Geir Frode; Albrigtsen, Alf; Toften, Hilde

I dag høstes bare en ubetydelig del av det som trolig er en stor ressurs av hjerteskjell (Cerastoderma edule) langs norskekysten. Dette til tross for at denne skjelltypen har et stort nasjonalt og internasjonalt marked og gir god pris. Resultatene fra dette prosjektet tyder på at det finnes utnyttbare forekomster av hjerteskjell i Nord-Norge, spesielt i Nordland og Sør-Troms. I Nordland kommer disse potensielle høstingsområdene i liten grad i konflikt med andre samfunnsinteresser som naturvern, friluftsliv og biologisk mangfold. Innledende vurderinger av marked, høstingsteknologi og strukturer for samlestasjoner/pakkeanlegg og hjerteskjell som tilleggsnæring for landbruket har avdekket en rekke flaskehalser som må løses før en kan få utviklet en ny hjerteskjellnæring i landsdelen. På bakgrunn av dette anbefales det at det etableres et 5-årig program for hjerteskjell i skjæringspunktet mellom forskning og nærings-/bedriftsutvikling.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker