Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Utvanning av klippfisk

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning) 2000 (ISBN 82-7251-455-9) 36, p. Nofima rapportserie (16/2000)

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehög, Mats; Skjerdal, Taran

I rapporten sammenlignes tre metoder for utvanning av klippfiskbiter; tradisjonell utvanning, vakuumutvanning og utvanning med justert saltkonsentrasjon i vannet. Metodene sammenlignes med hensyn til jevnt saltinnhold i tykke og tynne biter, sensorisk kvalitet, mikrobiologisk kvalitet, og vektøkning. Utvanning med justert saltkonsentrasjon gav best utjevning av saltinnholdet. Alle metodene gav god sensorisk kvalitet, men de tynne bitene i den justerte metoden var signifikant forskjellige fra tilsvarende biter i de andre metodene og mer lik de tykke bitene. Den tradisjonelle metoden gav best mikrobiologisk kvalitet under utvanning og den justerte dårligst. Både utvanning med justert saltinnhold og vakuumutvanning gav høyere vektøkning enn tradisjonell utvanning.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker