Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Antimikrobiell effekt av vann og is produsert med PETFROST

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2009 (ISBN 978-82-7251-713-6) 14, p. Nofima rapportserie (35/2009)

Tobiassen, Torbjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Akse, Leif

Målet var å teste om bruk av ozonbehandlet vann og is under prosessering og lagring av laks forlenger holdbarheten og gir en bedre kvalitet. Det skulle undersøkes hvilke effekt ozonbehandlet vann/is hadde på overlevelse av Listeria. Laksen ble slaktet ved Nordlaks sitt slakteri og fisken ble delt inn i fire grupper. 1. Laksen ble slaktet på vanlig måte, skylt med ozonbehandlet vann rett før den ble pakket i kasser og dekket med ozonbehandlet is. 2. Laksen ble slaktet på vanlig måte, skylt med vanlig vann før den ble pakket i kasser og dekket med vanlig is. 3. Laksen ble slaktet på vanlig måte, skylt med ozon behandlet vann før pakking i kasser og dekket med vanlig is. 4. Laksen ble slaktet på vanlig måte, skylt med vanlig vann rett før pakking i kasser og dekket med ozon behandlet is. Følgende analyser ble gjennomført på forsøksfisken: • Totalt kimtall og sulfidproduserende bakterier • Listeria moncytogenes • Harskning (TBARS) • Filetfarge, målt ved LaRoche fargevifte • QIM (kvalitets indeks metode). Resultatene viser ingen forskjell i holdbarhet mellom gruppene, vurdert sensorisk og mikrobielt

Relatert innhold

  • Eksterne lenker