Rapport/avhandling  »  Doktorgradsavhandling

En regjerlig kyst? Kunnskap og politikk i kystsoneplanlegging

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet 2014 (ISBN 978-82-8266-078-5) 223, p.

Solås, Ann-Magnhild