Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Mengde- og kvalitetsvurdering av kråkeboller (sjøpinnsvin) i kystnære områder i Sisimiut kommune på Grønland

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2009 (ISBN 978-82-7251-675-7) 18, p. Nofima rapportserie (11/2009)

Siikavuopio, Sten Ivar; Labansen, Jørgen Peter

I henhold til prosjektplanen ble det i høsten 2007 gjennomført en kartlegging og en kvalitets-vurdering av kråkeboller i Sisimiut kommune. Under kartleggingen av kråkebollebestanden ble det tatt fangstprøver fra 8 forskjellige lokaliteter for å få ett overblikk over eventuelle forskjeller i kvalitet mellom de forskjellige lokalitetene. Materialet ble så bearbeidet med tanke på bestandstetthet, størrelsesfordeling og kvalitet Kartleggingen av kråkebolleforekomsten i Sisimiut kommune viste fangstbare forekomster på enkelte av lokalitetene som ble undersøkt.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker