Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Effekt av temperatur på vekst, fôrinntak og vannbehov hos juvenile Drøbak-kråkeboller (Strongylocentrotus droebachiensis)

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2010 (ISBN 978-82-7251-805-8) 13, p. Nofima rapportserie (32/2010)

Siikavuopio, Sten Ivar; Lysne, Hege; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas

Denne rapporten er den første systematiske undersøkelsen av temperaturens betydning på vekst, fôrinntak og fôrutnyttelse hos juvenil Drøbak-kråkebolle. Det ble satt opp et forsøk hvor kråkeboller med en størrelse fra 0,5 gram til 30 gram ble holdt i individuelle kamre på konstante temperaturer fra 4 til 14 °C over 90 dager. Forsøket viste at temperatur har stor betydning for veksthastigheten hos juvenile Drøbak-kråkeboller. Generelt øker veksten kraftig opp til 10 °C for så å flate ut. Videre økte fôrinntak tilnærmet eksponentielt med økende temperatur. På bakgrunn av dette systematiske arbeidet er det utarbeidet en tabell over fôrinntak hos ulike størrelser av kråkeboller ved ulike temperaturer, en tabell som vil være et nyttig verktøy for kråkebolleoppdrettere. Ved å sammenlikne fôrinntak mot vekst kom vi frem til at kråkeboller uavhengig av størrelse har den beste fôrfaktor ved 10 °C. Ved å se alle resultater under ett anbefaler vi en temperatur på 10 °C for oppdrett av juvenile Drøbak-kråkeboller.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker