Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2010 (ISBN 978-82-7251-773-0) 11, p. Nofima rapportserie (18/2010)

Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

I dag føres om lag 140.000 tonn hodekappet fisk i is og vann eller kjølt vann (RSW) om bord i norske fiskefartøy. I henhold til EUs hygieneregelverk (hygienepakken) vil det ikke bli tillatt å oppbevare hodekappet fisk i is og vann. Det vil således ikke være tillatt å føre hodekappet fisk i is og vann eller i kjølt vann ombord i fiskefartøy. Det argumenteres med at det er mindre sjanse for bakteriell kontaminering av fisken og mindre vannopptak dersom fisken føres med hodet på. Dette er imidlertid ikke dokumentert. Formålet med dette prosjektet er å undersøke om det er mikrobiologiske forskjeller på fisk som er lagret med og uten hode i blanding av is og vann den første tiden etter fangst. Torsk ble delt i to grupper kort tid etter fangst. Gruppe A ble hodekappet, og gruppe B ikke. Fisken ble overført kar (1000 l) med is og sjøvann. Det ble benyttet ca 250 l sjøvann og 100 l is. Etter lagring i sjøvann og is i henholdsvis 0, 24, 48, 72 og 96 timer ble det tatt ut ti fisk fra hver gruppe. Disse ble overført til videre lagring i kasser på is inntil total lagringstid på 7 og 12 dager. Det er ikke påvist signifikante forskjeller i vanninnhold og bakterietall mellom fisk fra gruppe A og B selv etter 96 timer lagring i sjøvann/is før videre lagring på is.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker