Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Fôr til fisk og fôr til RAS: betydning av fôrets sammensetting for bannbehandling

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Fremtidens smoltproduksjon. Tredje konferanse om resirkulering av vann i akvakultur; Sunndalsøra, 2014-10-22–2014-10-23

Sæther, Bjørn-Steinar