Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Bruk av skyggenett over tørrfisk - Resultater fra tester på Værøy i 2011

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2012 (ISBN 978-82-7251-950-5) 18, p. Nofima rapportserie (2/2012)

Joensen, Sjurdur; Wang, Pål Anders; Andreassen, Rolf Jarle

Det er gjennomført storskala forsøk med henging av tørrfisk under skyggenett. Fisken ble hengt på tre tidspunkt 1. mars, 23. mars og 14. april. På hvert av tidspunktene ble det også hengt fisk som kontroll, uten nett. Bruk av skyggenett over tørrfisk mens den henger på hjell gir redusert temperatur i fisken både målt som gjennomsnitt i hele sesongen og særlig er effekten stor på soldager. Selv om denne temperatureffekten er til stede viser resultatene at kvaliteten er uforandret for noen kvalitetsfeil, mens kvaliteten er forverret for andre kvalitetsfeil. Det er ikke funnet noen kvalitetsforbedring på noen viktige og typiske kvalitetsfeil i tørrfisk. Det testede 70 % skyggenettet har derfor ingen hensikt med hensyn på å forbedre kvaliteten på tørrfisk. Forsøkene ble gjennomført hos Brødrene Berg AS, Værøy. Prosjektet er i sin helhet finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Prosjektet ble ledet av Frank Jakobsen på vegne av FHF.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker