Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima 2014 (ISBN 978-82-8296-158-5) 9, p. Nofima rapportserie (5/2014)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi

I denne arbeidspakken har det vært studert om lagring av reker ved -40, -30 og -20 °C har betydning for pilleutbyttet. Hovedfunnene er at fryselagringstemperatur ikke har betydning for pilleutbytte. Det ble imidlertid observert at råstoffet var varierende i størrelse. Størrelsesvariasjon har innvirkning på pilleutbytte. Dette innebærer at størrelsesvariasjonen kan ha påvirket resultater for pilleutbytte og dermed overskygget eventuelle sammenhenger mellom fryse¬lagrings-temperatur, tid på fryselager og pilleutbytte.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker