Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Tapsreduksjon i sjø: Potensialet for økt versiskaping

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tapreduksjon i sjø: Hvor god kan norsk laksenæring bli?; Aqua Nor, Trondheim, 2013-08-13

Fylling-Jensen, Øyvind