Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur. Sett i sammenheng med vekst og dødelighet hos regnbueørret i Nord

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Presentasjon, muntlig sluttrapport for Grieg Seafood Finnmark, Driftsledersamling; Alta, 2013-08-29

van Nes, Solveig; Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne