Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Poster

Reduction of Listeria monocytogenes in meat products by use of listeriophages

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Food Micro; Aberdeen, 2008-09-01–2008-09-04

Schirmer, Bjørn Christian; Berg, Janina; Berg, Janina; Langsrud, Solveig; Holck, Askild Lorentz