Tidsskriftspublikasjon  »  Populærvitenskapelig artikkel

Bruk av små CO2 volum i kombinasjon med organiske syrer øker holdbarheten på fersk laks

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Norsk Sjømat 2010 p. 32–33. 2010

Schirmer, Bjørn Christian; Langsrud, Solveig