Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Forbedring av miljøbetingelsene ved levendelagring av kongekrabbe

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima 2014 (ISBN 978-82-8296-184-4) 23, p. Nofima rapportserie (18/2014)

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn R.; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten

Salg av levende kongekrabbe har de siste årene økt betydelig og utgjorde ca. 35 % av den samlede kongekrabbefangsten i sesongen 2013. Selv om kongekrabbe har alle naturgitte forutsetninger for levendelagring og levendesalg er det viktig å utvikle skånsomme metoder som sikrer høy kvalitet og best mulig dyrevelferd under levendelagring og transport til marked. Målet med prosjektet var derfor å erverve ny kunnskap som kan brukes av kongekrabbenæringen for å sikre høy overlevelse, kvalitet og best mulig dyrevelferd under levendelagring av kongekrabbe. For å belyse disse problemstillingene ble det til sammen satt opp fire ulike delforsøk: 1) Optimal individtetthet, 2) Betydning av fôring tilgjengelighet på krabbevelferd, 3) Tilrettelegging for levende transport til marked, 4) Velferdstiltak for kongekrabbe som har dårlig kondisjon.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker