Konferansebidrag og faglig presentasjon  »  Faglig foredrag

Bedre renhold kan gi økt kontroll med Listeria i laksenæringen

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

FHF-samling Verdikjede Havbruk; Hell, 2013-10-21–2013-10-22

Heir, Even