Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Kvalitetsavvik sildefilet. Spektroskopisk karakterisering av blodinnhold

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima 2013 (ISBN 978-82-8296-087-8) 8, p. Nofima rapportserie (22/2013)

Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris

Gjennom spektrofotometriske målinger av hemoglobin i fiskemuskel og avbildende spektroskopi er tre ulike grupper med flekket sild studert for å avdekke hvordan pumpetrykk påvirker mengde restblod i silden. Effekten på mengde restblod ble studert for tre ulike pumpetrykk, 80, 120 og 160 bar. Resultatene viste at det var signifikant mer restblod i filetene hvor pumpetrykket var 160 bar og at variasjonen innad i hver gruppe var veldig stor.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker