Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk. Automatisk sortering basert på indre kvalitetsegenskaper

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima 2013 (ISBN 978-82-8296-113-4) 21, p. Nofima rapportserie (35/2013)

Wold, Jens-Petter

I dette prosjektet har vi utviklet målemetoder som viser at det er mulig å måle sentrale indre kvalitetsegenskaper i sild og makrell med raske og ikke-destruktive on-line metoder. Ved bruk at nær-infrarød spektroskopi (NIR) er det mulig å måle fettinnhold på makrell enkeltvis og i batcher, bestemme om det er rogn eller melke i buken på sild, samt påvise bloduttredelser i muskelen på hel makrell. Dette kan gjøres under prosessering og i de hastigheter som er påkrevet. Målingene og undersøkelsene er gjort med instrumentering som er delvis kommersielt tilgjengelig, men flere av applikasjonen kan løses bedre med instrumentering som er dedikert til formålet. Et annet delprosjekt i Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk har utviklet en metode for størrelse og vektsortering av pelagisk fisk basert på vision-teknologi. Dette systemet er under implementering slik at det kan testes og tas i bruk i næringa om kort tid. I dette systemet vil all fisk passere en målestasjon der bilder tas og vekt estimeres. På samme sted i prosessen vil det la seg gjøre å måle fettinnhold og kjønn på fisk slik at de kan sorteres mest mulig hensiktsmessig i henhold til videre prosessering. Pelagisk næring bør selv vurdere nøye hvilke muligheter denne teknologien gir til verdiøkning i forhold til dagens produksjon. Man kan gå fra ren batch produksjon til en produksjon som er optimalisert i henhold til kvaliteten på hver enkelt fisk.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker