Del av bok/rapport  »  Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Conference proceedings

Økonomer i kystsonen: Kan kunnskap om verdiskaping gi bedre arealforvaltning?

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Universitetsforlaget, 2012: Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen (ISBN: 9788215020242) p. 159–178.

Isaksen, John Roald; Mikkelsen, Eirik Inge