Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Strategisk satsning

FeedMod

Fiskens vekst og helse påvirkes i stor grad av prosesser som skjer i mage-/tarmsystemet. Dette inkluderer appetittregulering, spalting og opptak av næringsstoffer, barrierevevets sammensetning …

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Forsker: Andre Sture Bogevik

Finansiør: Norges forskningsråd

Strategisk satsning

FoodMicro-Pack

Det strategiske programmet FoodMicro-Pack skal bidra med ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn.

1. januar 2017 – 31. desember 2020

Forsker: Cathrine Finne Kure

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Strategisk satsning

FoodMicroControl

Dette strategiske programmet gir ny kunnskap og kompetanse for å forstå vekst, overlevelse, aktivitet og funksjon til mikroorganismer i mat og matproduksjonsmiljøer.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Even Heir

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategisk satsning

FoodPack

Emballasjen beskytter og bevarer maten, og emballering er en nøkkel for å nå fastsatte mål om økt produksjon og reduksjon av matsvinn både globalt og nasjonalt.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri