Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

CATCH

Målet er å få ut den maksimale bærekraftige verdien av villtorsk ved å lagre den levende.

1. april 2014 – 31. oktober 2018

Forsker: Geir Sogn-Grundvåg

Finansiør: Norges forskningsråd

Ecosorb

I EcoSorb prosjektet utvikles en ny type mer miljøvennlig væskeabsorbent til næringsmidler, som medfører økt bruk av fornybare råstoff og redusert bruk av plastmaterialer fra fossile råstoff.

1. juni 2016 – 30. september 2020

Finansiør: Norges forskningsråd

Strategisk satsning

FeedMod

Fiskens vekst og helse påvirkes i stor grad av prosesser som skjer i mage-/tarmsystemet. Dette inkluderer appetittregulering, spalting og opptak av næringsstoffer, barrierevevets sammensetning …

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Forsker: Andre Sture Bogevik

Finansiør: Norges forskningsråd

FuturePack

«FuturePack» skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer til produksjon av mer bærekraftig plastemballasje. Det handler om …

21. mars 2017 – 31. desember 2020

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: Norges forskningsråd

Høykvalitets lakseprodukter

Prosjektets overordnet ide er å benytte ny emballeringsteknologi og analysemetoder for å oppnå bedre utnyttelse av råstoff ved å sikre forutsigbar og optimal produktkvalitet samt forlenget …

1. september 2012 – 30. september 2015

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: Norges forskningsråd

Patogener i matkjeden

Forskere i Nofima og samarbeidende institutt skal undersøke hva som må til for å unngå farlige Listeria- og E. coli-bakterier i maten.

1. oktober 2012 – 30. september 2017

Forsker: Askild Lorentz Holck

Finansiør: Norges forskningsråd

Produksjon av høykvalitets lakseprodukter

Prosjektets overordnet ide er å benytte ny emballeringsteknologi og analysemetoder for å oppnå bedre utnyttelse av råstoff ved å sikre forutsigbar, og optimal produktkvalitet og forlenget …

1. september 2012 – 31. august 2015

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: Norges forskningsråd

Riktig emballering for redusert matsvinn

Det kastes altfor mye mat! Nå jobber forskere sammen med mat-, emballasje- og utstyrsprodusenter for å utvikle løsninger som bidrar til at mer av maten blir spist.

1. januar 2015 – 31. desember 2017

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: Norges forskningsråd

SeaPack

Sjømatproduksjon og –eksport er en stor og viktig norsk næring. SeaPack skal bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport.

1. juni 2016 – 30. juni 2020

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: Norges forskningsråd

TREMM

Målet med dette prosjektet er å analysere migrasjon fra blant annet laminater, emballasje med trykkfarger og emballasje for oppvarming.

1. juli 2018 – 31. desember 2019

Forsker: Isabell Urdahl Lien

Finansiør: Norges forskningsråd