Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Bekjempelse av virus i mat

Vi trenger mer kunnskap om risiko for kontaminering med virus på de ulike ledd i kjeden fra jord til bord for norske bær. Dette prosjektet har som mål å øke denne kunnskapen.

1. januar 2015 – 31. desember 2018

Forsker: Trond Møretrø

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

FoodMicroControl

Dette strategiske programmet gir ny kunnskap og kompetanse for å forstå vekst, overlevelse, aktivitet og funksjon til mikroorganismer i mat og matproduksjonsmiljøer.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Even Heir

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategisk satsning

FoodPack

Emballasjen beskytter og bevarer maten, og emballering er en nøkkel for å nå fastsatte mål om økt produksjon og reduksjon av matsvinn både globalt og nasjonalt.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri