Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Bekjempelse av virus i mat

Vi trenger mer kunnskap om risiko for kontaminering med virus på de ulike ledd i kjeden fra jord til bord for norske bær. Dette prosjektet har som mål å øke denne kunnskapen.

1. januar 2015 – 31. desember 2018

Forsker: Trond Møretrø

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

CATCH

Målet er å få ut den maksimale bærekraftige verdien av villtorsk ved å lagre den levende.

1. april 2014 – 31. oktober 2018

Forsker: Geir Sogn-Grundvåg

Finansiør: Norges forskningsråd

Strategisk satsning

FeedMod

Fiskens vekst og helse påvirkes i stor grad av prosesser som skjer i mage-/tarmsystemet. Dette inkluderer appetittregulering, spalting og opptak av næringsstoffer, barrierevevets sammensetning …

1. januar 2017 – 31. desember 2019

Forsker: Andre Sture Bogevik

Finansiør: Norges forskningsråd

FoodMicroControl

Dette strategiske programmet gir ny kunnskap og kompetanse for å forstå vekst, overlevelse, aktivitet og funksjon til mikroorganismer i mat og matproduksjonsmiljøer.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Even Heir

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Strategisk satsning

FoodPack

Emballasjen beskytter og bevarer maten, og emballering er en nøkkel for å nå fastsatte mål om økt produksjon og reduksjon av matsvinn både globalt og nasjonalt.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Høykvalitets lakseprodukter

Prosjektets overordnet ide er å benytte ny emballeringsteknologi og analysemetoder for å oppnå bedre utnyttelse av råstoff ved å sikre forutsigbar og optimal produktkvalitet samt forlenget …

1. september 2012 – 30. september 2015

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: Norges forskningsråd

Listeria i kjøtt

Målet er å redusere forekomsten av Listeria i kjøttprodukter. Både produksjonsmiljøet og sluttprodukter vil bli undersøkt.

2. januar 2012 – 31. desember 2015

Forskere: Trond Møretrø, Solveig Langsrud

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Omega-3 barriere

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt …

1. oktober 2016 – 31. mars 2019

Forskere: Gerd Marit Berge, Bente Ruyter

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Ovoshine

Egg er en viktig proteinkilde. Målet med OVOSHINE er å utvikle et billig, sikkert og raskt UV-belysningssystem som kombineres med varm luft for å sterilisere egg.

1. september 2014 – 31. august 2017

Forsker: Askild Lorentz Holck

Finansiør: EU - 7. rammeprogram

Patogener i matkjeden

Forskere i Nofima og samarbeidende institutt skal undersøke hva som må til for å unngå farlige Listeria- og E. coli-bakterier i maten.

1. oktober 2012 – 30. september 2017

Forsker: Askild Lorentz Holck

Finansiør: Norges forskningsråd

Produksjon av høykvalitets lakseprodukter

Prosjektets overordnet ide er å benytte ny emballeringsteknologi og analysemetoder for å oppnå bedre utnyttelse av råstoff ved å sikre forutsigbar, og optimal produktkvalitet og forlenget …

1. september 2012 – 31. august 2015

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: Norges forskningsråd

Riktig emballering for redusert matsvinn

Det kastes altfor mye mat! Nå jobber forskere sammen med mat-, emballasje- og utstyrsprodusenter for å utvikle løsninger som bidrar til at mer av maten blir spist.

1. januar 2015 – 31. desember 2017

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: Norges forskningsråd

SeaPack

Sjømatproduksjon og –eksport er en stor og viktig norsk næring. SeaPack skal bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport.

1. juni 2016 – 30. juni 2020

Forsker: Marit Kvalvåg Pettersen

Finansiør: Norges forskningsråd

TREMM

Målet med dette prosjektet er å analysere migrasjon fra blant annet laminater, emballasje med trykkfarger og emballasje for oppvarming.

1. juli 2018 – 31. desember 2019

Forsker: Isabell Urdahl Lien

Finansiør: Norges forskningsråd