Gå til hovedinnhold

Målet med prosjektet er å være en plattform for forskning, kunnskap, metodikk og ulike interessenter innen utvikling av en økonomisk og miljøvennlig bioraffineri av makroalger.

Sist oppdatert

Start

01. mai 2019

Slutt

30. apr 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

NTNU, NMBU, Møreforsk, SINTEF

Prosjektleder(e):

Svein Halvor Knutsen

Andre deltakere:

Simon Ballance

Fokuset er på produktutvikling av dyrkede alger som sukkertare, butare og etter hvert søl, samt på bruk av villhøstede arter som stortare og grisetang til nye produkter.

Prosjektgruppen består av forskningsmiljøet på tang & tare ved NTNU og SINTEF, samt ved NMBU, Nofima og Møreforsking. Prosjektet ledes av NTNU.

En rekke bedrifter innen dyrking, prosessering og produktutvikling er også knyttet til prosjektet og vil være en stor styrke for forskerne.

Prosjektets nettsted

Du kan følge tang- og tareplattformen på nettstedet seaweedplatform.no

Deltakerne i prosjektet samlet til kick-off i juni 2019.

Forskningsområder

Mat fra nye kilder

Lignende prosjekter

Brunalger til mat