Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Holdbarhet på klippfisk

Hvor lenge er klippfisken holdbar når den lagres i kjølerom og ved høyere temperaturer? …

1. januar 2013 – 30. september 2015

Forsker: Grete Lorentzen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

KVASS

Formålet med prosjektet er å utvikle et kommersielt produkt som kan vurdere kvalitet på rund hvitfisk i sanntid i industriell hastighet.  …

1. mai 2018 – 31. oktober 2019

Forsker: Karsten Heia

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Råstoffkvalitet på torsk og hyse

Prosjektet dokumenteter kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse, ved levering fra fisker.

1. januar 2013 – 31. desember 2014

Forsker: Sjurdur Joensen

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering