Gå til hovedinnhold

I prosjektet studerer vi hvordan næringene havbruk, fiskeri og fisketurisme lever side om side i Finnmark, og om fakta om ringvirkninger påvirker sameksistensen mellom disse aktørene.

Sist oppdatert

Read in English

Start

01. feb 2019

Slutt

30. jun 2022

Finansiert av

RFF Nord-Norge - regionalt forskningsfond

Samarbeid

Lerøy Aurora AS, Cermaq Finnmark, Grieg Seafood Finnmark, NRS Farming AS, Nordkappferie, Kompetanseklynge laks SA, Sjømat Norge Nord, Finnmark fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Nord Norges, Kystfiskarlag ved regionkontor i Finnmark, Vest-Finnmark Regionråd, Big Fish Adventure og Visjona

Prosjektleder(e):

Roy Robertsen

Bakgrunn

Økt kunnskap om sameksistens mellom havbruk, fiskeri og fisketurisme har veldig stor interesse og er veldig sentralt for både aktørene i privat og offentlig sektor i Finnmark. Det er viktig å finne gode løsninger, slik at samhandlingen mellom ulike næringsaktørene som operere i samme kystsone kan driver næringsvirksomhet med minst mulig konflikter.

Forvaltningen har også et stort behov for mer kunnskap for å ivareta ulike interesser i Finnmark. Det er helt klart et stort behov for kompetanseoppbygging på sameksistens, og dette er veldig nyttig både for aktørene i privat og offentlig sektor for å videreutvikle næringslivet i Finnmark fylke.

Mål

Hovedmålet med prosjeket er å fremskaffe faktakunnskap om sameksistens mellom tre ulike næringer (havbruk, fiskeri og fisketurisme) for å utvikle næringslivet i Finnmark fylke.

Delmål

Følgende delmål skal lede til hovedmålet:

 1. Synliggjøre effekter i form av sysselsetting, skatteinntekter og ringvirkninger av næringenes aktivitet på lokalt nivå, som samfunnsbidrag til utvikling i Finnmark
 2. Kartlegge utfordringer og muligheter tilknyttet sameksistens mellom havbruk, fiskeri og fisketurisme i Finnmark
 3. Identifisere eventuelle kunnskapshull for forvaltningen på regionalt nivå med hensyn på sameksistens, og hvilke metoder/verktøy som brukes for å ivareta ulike interesser i Finnmark (oppdrettere, fiskere, turistfiske)
 4. Identifisere hvilke kunnskapsfaktorer som er førende for sameksistens relatert til miljømessig-, økonomisk-, sosial- og institusjonell bærekraft

Forventede resultater

 • Videreutviklet metode for ringvirkningsanalyse på regionalt og lokalt nivå
 • Publiserte funn fra ringvirkningsanalysen på en dynamisk webløsning
 • Økt kunnskap om muligheter og utfordringer relatert til sameksistens mellom fiskeri, havbruk og fisketurisme i Finnmark
 • Eventuelle kunnskapshull i forvaltningen på regionalt nivå identifisert når det gjelder avveiningen mellom ulike brukere i Finnmark
 • Kunnskapsarena for sameksistens mellom samfunnsaktører i Finnmark (politikere, ulike næringsaktører, forvaltning, samiske interesser)
 • Kunnskap som forhåpentligvis kan bidra til en positiv dialog mellom ulike næringsaktører i Finnmark
 • Kunnskap til bruk i kommunale og interkommunale kystsoneplanprosesser