Gå til hovedinnhold

Prosjektets mål er å sikre mattrygghet og kvalitet, og samtidig utvikle innovative plastemballasjesystemer som kan bidra til økt bruk av resirkulert plast.

Sist oppdatert

Start

01. apr 2021

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Samarbeid

Norner, Norsus, Bama gruppen AS, Bewi AS, Mills DA, Skanem, Tomra Systems ASA

Prosjektleder(e):

Marit Kvalvåg Pettersen

Mattrygghet er essensielt i alle ledd i verdikjeden, og emballasjen skal ivaretar produktkvaliteten helt frem til forbruker. For å nå målene om en sirkulær økonomi må matemballasjen være resirkulerbar.

En måte å sørge for mer resirkulerbar emballasje er å anvende resirkulert plast. RECY-FOOD-PACK vil utvikle en omfattende kunnskapsplattform for sikker matemballasje fra resirkulert plast basert på vitenskapelig kunnskap og innovasjoner for partnerne. Emballeringssystemer og verdikjeder vil bli vurdert ved hjelp av livsløpsanalyser (LCA).