Gå til hovedinnhold

I prosjektet jobber vi med å forbedre vannbehandlingsmetoder, øke biosikkerheten, samt dokumentere og utvikle nye metoder.

Sist oppdatert

Start

15. jan 2020

Slutt

15. feb 2023

Samarbeid

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Institut for Akvatiske Ressourscer – DTU Aqua, Danmark

Prosjektleder(e):

Vasco Mota

Andre deltakere:

Anne-May Johansen

Årlig produseres det 344 millioner smolt til lakseoppdrett i Norge. Nå står denne produksjonen foran et stort teknologisk skifte.

Om RAS

Landbaserte gjennomstrømmingsanlegg erstattes av resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Disse komplekse systemene har lavt vannforbruk, ingen rømming og et kontrollert produksjonsmiljø som er optimalt for fiskeproduksjon.

RAS består av en serie vannbehandlingsenheter, inkludert et biofilter for å behandle vannet og gjenbruke det.

Nye utfordringer

Imidlertid gir utviklingen i RAS også nye utfordringer, for eksempel hvordan man kan desinfisere vannet uten at det gir negativ innvirkning på laksens helse og velferd, og biofilterytelsen. Mer kunnskap for en mer effektiv og operativ desinfeksjonsstrategi er nødvendig.

Flere strategier kan potensielt brukes til vannbehandling i RAS, men innvirkning på fiskehelse, velferd og vekst må dokumenteres før de kan tas i bruk i industriell skala.

Samtidig må balansen mellom å holde uønskede bakterier og virusnivåer lave og funksjonelle bakterier i biofilteret stabil, overholdes. Til det trengs det å utvikle en operativ metode for å overvåke biofilmaktiviteten.

Mål med prosjektet

  • Å forbedre vannbehandlingsmetoder ved bruk av ozon (O3) og pereddiksyre (PAA)
  • Å øke biosikkerheten ved å ta i bruk desinfeksjonsstrategier som omfatter sykdomsvektorer og reservoarer av patogener
  • Å dokumentere PAAs effekt på laksens helse, velferd og vekst, og å evaluere to metoder for å tilføre dette desinfeksjonsmiddelet til vannet
  • Å utvikle og teste en ny kvantifiseringsmetode for biofilmaktivitet i daglig drift.

Vi forventer at prosjektet bidrar til en standardisering av vann-desinfeksjon, og innvirkning på hvordan RAS-anlegg utformes og yter i framtiden.

Ved å utvikle et matproduksjonssystem som effektivt produserer næringsrik mat med reduserte miljøpåvirkninger vil prosjektet RASHealth også bidra direkte til bærekraft i norsk havbruk.