Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Forutsigbar kvalitet på kjøtt og hvete

Hovedmålet med dette programmet er å oppnå en mer forutsigbar kvalitet av kjøtt og hvete.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Eva Veiseth-Kent

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

H2O Monitor

Hovedmålet med prosjektet er å bygge kompetanse om de biokjemiske og molekylære mekanismene som styrer vannbindingsevnen, og å utvikle målemetodikk og statistiske modeller for overvåking av disse.

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forsker: Eva Veiseth-Kent

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Multiblokkmetodikk

Dette prosjektet vil fokusere på utvikling og anvendelser av multi-blokk statistisk metodikk for kobling av flere datasett.

2. januar 2013 – 31. desember 2016

Forskere: Tormod Næs, Ingrid Måge

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimal matproduksjon basert på Big Data

OPTIMAT vil bruke Big Data Analytics til å avdekke hittil ukjente sammenhenger mellom råvarekvalitet, prosessering og kvalitet på sluttproduktet.

1. april 2017 – 30. april 2020

Forsker: Ingrid Måge

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Spektral avbildning av matkvalitet

Utvikling av spektroskopibaserte imaging-teknikker for overvåking, forståelse og optimering av matkvalitet og –prosessering.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forskere: Nils Kristian Afseth, Jens Petter Wold

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri