Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Arktisk mat

Målet med «Arktisk mat»-prosjektet var å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk.

1. august 2015 – 30. november 2019

Forsker: Ingrid Kvalvik

Finansiør: Nordisk ministerråd, Utenriksdepartementet

Forutsigbar kvalitet på kjøtt og hvete

Hovedmålet med dette programmet er å oppnå en mer forutsigbar kvalitet av kjøtt og hvete.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forsker: Eva Veiseth-Kent

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

H2O Monitor

Hovedmålet med prosjektet er å bygge kompetanse om de biokjemiske og molekylære mekanismene som styrer vannbindingsevnen, og å utvikle målemetodikk og statistiske modeller for overvåking av disse.

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forsker: Eva Veiseth-Kent

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

HveteKvalitet

Produksjonen av mathvete har variert mye i senere år, og med dette også norskkornandelen i det norske melet. Den viktigste årsaken til dette har vært dårlig kvalitet og til dels lave matkornandeler.

1. januar 2014 – 31. desember 2017

Forsker: Anne Kjersti Uhlen

Finansiør: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

iProcess

iProcess er et tverrfaglig forskningsprosjekt med mål om å utvikle en nyskapende og fleksibel matforedlingsteknologi i Norge.

1. april 2016 – 31. desember 2019

Forsker: Jens Petter Wold

Finansiør: Norges forskningsråd

Multiblokkmetodikk

Dette prosjektet vil fokusere på utvikling og anvendelser av multi-blokk statistisk metodikk for kobling av flere datasett.

2. januar 2013 – 31. desember 2016

Forskere: Tormod Næs, Ingrid Måge

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Omega-3 barriere

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt …

1. oktober 2016 – 31. mars 2019

Forskere: Gerd Marit Berge, Bente Ruyter

Finansiør: FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Optimal matproduksjon basert på Big Data

OPTIMAT vil bruke Big Data Analytics til å avdekke hittil ukjente sammenhenger mellom råvarekvalitet, prosessering og kvalitet på sluttproduktet.

1. april 2017 – 30. april 2020

Forsker: Ingrid Måge

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart Sensor

Hovedmålet i SmartSensor er å utvikle måleinstrument som kan brukes til on-line målinger på matvarer. Teknologien i instrumentet vil være basert på NIR-spektroskopi. Instrumentet skal …

1. januar 2016 – 31. desember 2019

Forsker: Jens Petter Wold

Finansiør: Norges forskningsråd

Spektral avbildning av matkvalitet

Utvikling av spektroskopibaserte imaging-teknikker for overvåking, forståelse og optimering av matkvalitet og –prosessering.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forskere: Nils Kristian Afseth, Jens Petter Wold

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

TeRiFiQ

I dette fireårige EU-prosjektet jobber vi for å redusere innholdet av salt, fett og sukker i matvarer uten at det går på bekostning av spisekvalitet, mattrygghet og produksjonskostnader.

1. januar 2012 – 31. desember 2015

Forsker: Eva Veiseth-Kent

Finansiør: EU - 7. rammeprogram