Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

NORSKVegetar

Dagens plantebaserte matvarer er i liten grad basert på norske råvarer. I dette prosjektet skal man utvikle helnorske vegetarprodukter basert på norske råvarer og ingredienser.

1. oktober 2020 – 30. september 2023

Forsker: Grethe Iren Andersen Borge

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Smartbio

Målet til Smartbio er å videreutvikle prosesstyringsverktøy for bedre styring av hydrolyseprosesser, og dermed bidra til å utvikle proteinene fra restråstoffet til godt betalte proteinprodukter.

1. juli 2018 – 30. juni 2021

Forsker: Nils Kristian Afseth

Finansiør: FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri