Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Brunalger til mat

Brunalger til mat – dyrking av råvarer og prosessering av trygge og sunne produkter gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap.

5. januar 2015 – 31. desember 2017

Forsker: Dagbjørn Skipnes

Finansiør: RFF Vestlandet - regionalt forskningsfond

Havline

Verdens største flytende slakteri kan hente laks direkte fra norske laksemerder, og slakte den mens den fraktes til land i Danmark. Forskerne skal undersøke blant annet effekter på dyrevelferd, …

1. juni 2018 – 30. desember 2020

Forsker: Bjørn Roth

Finansiør: RFF Vestlandet - regionalt forskningsfond

ProMack

Optimal kvalitet på makrellfileten - det er fokus for prosjektet.

1. april 2015 – 31. mars 2017

Forsker: Torstein Skåra

Finansiør: RFF Vestlandet - regionalt forskningsfond