Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

KonSpor

I dette prosjektet skal forskerne dokumentere hvordan ulike prosessteknologier tar knekken på sykdomsfremkallende sporer, og utvikle nye trygge matprodukter med lang holdbarhet.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forskere: Tone Mari Rode, Trond Karsten Løvdal

Finansiør: Stiftelsen Norconserv

SaltProsess

Salt hemmer bakterievekst, men når mat produseres med mindre saltinnhold må man finne andre måter å hindre at sporedannende bakterier vokser i maten. I dette prosjektet dokumenterer vi hvor …

1. august 2013 – 31. desember 2014

Forsker: Jan Thomas Rosnes

Finansiør: Stiftelsen Norconserv