Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab.
Forsker Tor-Arne Krakeli gjør analyser i BioLab. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Prosjekter

Nofima er til enhver tid engasjert i flere hundre prosjekter, alt fra de langvarige med næringsrettet grunnforskning til kortere innovasjonsprosjekter der resultater settes ut i livet. Her presenterer vi et lite utvalg. Har du behov for Nofimas kompetanse? Ta kontakt.

 

 

Strategisk satsning

Fresk

Med denne satsingen vil Nofima skaffe ny kunnskap om hvordan man bør fryse, lagre og tine fisk på en optimal måte.

1. januar 2017 – 31. desember 2020

Forskere: Svein Kristian Stormo, Torstein Skåra

Finansiør: Nofima

ProFekt

Hva skjer med porsjonspakkede fiskeprodukter når man fryser, tiner og varmer dem opp? Sjømat som er rask å tilberede er under lupa i dette forskningsprosjektet.

1. januar 2013 – 31. desember 2016

Forskere: Svein Kristian Stormo, Dagbjørn Skipnes

Finansiør: Nofima

Strategisk satsning

Sjømatkvalitet

I dette tverrfaglige prosjektet har vi studert hele verdikjeden for makrell og oppdrettslaks.

1. mars 2015 – 28. februar 2019

Forsker: Heidi Nilsen

Finansiør: Nofima

Strategisk satsning

VårMat

Vi vil at alle skal kunne spise god og sunn mat – uansett hvilken situasjon man er i.

1. januar 2018 – 1. januar 2021

Forsker: Øydis Ueland

Finansiør: Nofima